måndag 10 november 2008

Moral och etanol

Kenneth Hermele skriver i sydsvenskan om ett möte på lantbruksakademin kring etanolbränslet under rubriken Den omoraliska bioenergin.

"Idag ifrågasätts etanol och andra biobränslen ur nästan varje tänkbar aspekt." skriver Kenneth Hermele. Den som läst mina kritiska anmärkningar i tidigare bloggar förstår att jag håller med. Talet om att etanolen skulle vara en bra mellanfas innan man kan övergå till mer miljövänliga energisystem har jag svårt att förlika mig med. Hur mycket ökade CO2-utsläpp på grund av uppodling av skog och savann innan dess? Hur många avhysta småbondefamiljer när SEKAB och andra bolag rullar ut sina plantager i Tanzania, Mozambique och andra områden?

Inga kommentarer: