onsdag 19 november 2008

Gradvisa förändringar

Sker kanske de stora förändringarna i jordbrukslandskap genom de små stegen? En jordbrukare som plockar bort en sten ur en åker en vår och två stenar nästa år? Men när hon gör detta så väljer hon platsen med omsorg så att åkern kan fortsätta att utvidgas. Tanken att den gradvisa förändringen kan omvandla landskap och på några årtionden bygga upp ett ansenligt markbundet kapital lanserades av Bill Doolittle i artikeln  Agricultural change as incremental process.

"Needing a break from his labors, Augustin parked his horse in the shade of a tree left in his field for just such purposes and walked over to the fence to chat with me for a while. Somewhere between the horse and me, Augustin picked up a loose rock on the ground, one that he had doubtless turned up with his cultivator not long before. When he got to the fence he didn't drop the rock initially and intentionally but talked with me for several minutes before his grip loosened and the rock slipped casually from his fingers. " skriver Bill Doolittle  i artikeln "LEARNING TO SEE THE IMPACTS OF INDIVIDUALS" i Geographical Review, 2001 där han beskriver den fältarbetsituation där han förstod vikten av den gradvisa förändringen.

Nu går Lowe Börjeson vidare med de teoretiska aspekterna på detta i projektet Gradvisa förändringar i tropiska jordbrukslandskap - lokal praktik och teoretisk relevans. Och forskningsrådet FORMAS tycks ha fattat vikten med Lowes problemformulering och vidareutveckling av Bill Doolittles idéer: FORMAS ger Lowe forskarassistenttjänst i fyra år!! GRATTIS LOWE!!!

 

Inga kommentarer: