fredag 14 november 2008

Maldiverna köper mark

När man talar om klimatförändringens effekter brukar det ofta, med rätta, framhållas att det är de fattiga länderna som är mest hotade. Men det är mycket som talar för att de omedelbara hoten mot de fattiga länderna är den indirekta effekten av klimatkrisen. Det är fullt möjligt att den rika världens reaktioner på klimatkrisen i alla fall inledningsvis kommer att vara en större förändringsfaktor för den fattiga världen än de direkta effekterna av klimatförändringen. Kampen om mark för bioenergi är antagligen den viktigaste faktorn. Men nu kommer rapporter om en annan tendens: Det ryktas att Maldiverna planerar att använda sina turistinkomster för att köpa mark på Sri Lanka för att ha i reserv för en eventuell framtida flytt. Se mer i Financial times.

Inga kommentarer: