torsdag 13 november 2008

Antropologi och geografi

Vad har antropologi med geografi att göra? Tidigare var kopplingen mer direkt och rörde i stor utsträckning upptäcksresande. I dag finns andra länkar: i Stockholm har socialantropologin en inriktning på transnationell antropologi, som i alla högsta grad har en koppling till geografin: globalisering, nätverk och sociala relationer som sträcker sig över nationsgränser. Den ekonomiska och ekologiska antropologin står centralt i forskningen vid den humanekologiska avdelningen vid Lunds Universitet och har också mycket tydliga länkar mot geografins miljöforskning. Humanekologen i Lund flyttar vid årskiftet till Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi så där blir kopplingen än mer direkt.

När Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi idag hade årsmöte var det alltså inte de gamla upptäcksresandena som stod i centrum utan nya kopplingar mellan de bägge ämnena. Det återspeglades också i valet av nya funktionärer till styrelsen. Jag har fungerat som valberedningens sammankallande och det var roligt att få föreslå Mattias Viktorin  (socialantropolog från Stockholm), Alf Hornborg (socialantropololog och humanekolog från Lund) och kulturgeografen Gunnar Malmberg från Umeå till styrelsen. Som ny vice ordförande hoppar korridorgrannen och glaciologen Peter Jansson in. Gunhild Rosqvist (Tarfala och Stockholm) fortsätter som ordförande och har också med sig ett erfaret gäng från den gamla styrelsen. Jag kan tänka mig att de får kul tvärvetenskapliga diskussioner i den nya styrelsen.

 

Jag illustrerar denna blog med en bild från en av Gunhild Rosqvists arbetsmiljöer -- hon är föreståndare för Stockholms Universitets Tarfala-station.

Inga kommentarer: