tisdag 1 april 2008

FORMAS och SLU i annonsbilaga

Forskningsrådet FORMAS går tillsammans med SLU ut i en betald annonsbilaga i några dagstidningar, där FORMAS-forskning och SLU-forskning presenteras i en slags nyhetsform tillsammans med regelrätta annonser från ett antal intressenter inom skogs och jordbruksforskningen. Det ser lite märkligt ut när FORMAS tillsammans med ETT av de många universitet som de ska stödja med forskningsmedel går ut med en samlad utåtriktad satsning. Om man på allvar vill se sig som ett brett miljöforskningsråd, med ansvar för helheten av den miljöforskning som bedrivs på många svenska universitet borde man akta sig för sådana här specialsatsningar. Jag har själv som ordförande för FORMAS valberedning 2003 brottats med att få en bättre represenatation från samhällsvetenskapliga miljöforskare i rådets dåvarande styrelse. Det var inte lätt att hantera de SLU-forskare som allt sedan SJFR-tiden vant sig vid att se FORMAS som "sitt" forskningsråd. Annonsbilagan verkar närmast vara tänkt att förstärka den inställningen. Det hjälper inte att kloka kollegor från bl.a. Stockholms Universitet, med FORMAS-finansierade projekt, framtträder i några artiklar, när hela upplägget går ut på att visa upp SLU och FORMAS i skön förening. Hur skulle det se ut om något annat forskningsråd gick ut med annonsbilaga tillsammans med ett av Sveriges universitet? En annonsbilaga från Vetenskapsrådet och Stockholms Universitet om vikten av humanistiskt forskning till exempel? Hur skulle det uppfattas av andra universitet?

Inga kommentarer: