måndag 3 mars 2008

Geografi fakultetsövergripande

Rektor har fattat beslut om att "fastställa det fakultetsövergripande huvudområdet Geografi, för examina på avancerad nivå". Om jag är rätt underättad blir därför Geografi först ut som ett fakultetsövergripande huvudområde vid Stockholms Universitet. Det är helt i linje med geografins tvärvetenskaplighet och dess naturliga hemhörighet i två kunskapstraditioner: den naturvetenskapliga och den humanvetenskapliga.

Vid Stockholms Universitet bedrivs forskning och undervisning i geografi dels vid Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi (Naturvetenskaplig fakultet), dels vid Kulturgeografiska institutionen (Samhällsvetenskaplig fakultet). Men det sker ett omfattande samarbete mellan de båda geografiinstitutionerna, dels på grundnivå i huvudområdet Geografi, dels i forskningsprojekt som t.ex. i det gemensamma nätverket People, Land and Time in Africa. På avancerad nivå samarbetar institutionerna (tillsammans med Ekonomisk historia) inom  Masterprogrammet Globalisation, Environment and Social Change.  Studenterna på det tvärvetenskapliga programmet kan nu få ut en examen i huvudområdet geografi (förutom i internationella relationer eller ekonomisk historia). Det möjligör både specialisering mot naturgeografi eller kulturgeografi i ämnesvalet men också breda tvärvetenskapliga uppsatser i geografi kring viktiga miljöfrågor.

Huvudområdet ska nu förvaltas gemensamt av de båda institutionerna. Det är hedrande för geografiinstitutionerna att ha fått det förtroendet och vi kommer att göra vårt bästa för att trots skilda fakulteter med allt vad det innebär av små, men viktiga skillnader, förvalta det första fakultetsövergripande ämnet. Det finns egentligen inga enkla förebilder för hur man gör detta.

Inga kommentarer: