måndag 25 februari 2008

Svenska plantager i Tanzania??

Jag fortsätter att ta min utgångspunkt för tankar kring landskapsomvandling i artiklar i den utmärkta landskapstidningen Dagens Industri. I en artikel i Dagens industri förra året framställdes det som att det fanns stora arealer av obrukad mark i Tanzania som kunde användas för en svensk satsning på sockerrörsplantager för etanolframställning. Verkligheten är som vanligt lite mer komplicerad. Markens ägs visserligen av staten, men det finns flera jordbrukare och boskapsskötare som sedan lång tid hävdat marken och nu riskerar att bli avhysta.

Det visar nu Wille Östberg, antropolog och forskare vid Kulturgeografen, i ett  reportage i tidningen ETC. Wille har i samband med sitt fältarbete i Tanzania skaffat information om vad som sker när storstilade svenska etanolprojekt landar i den tanzanska verkligheten. Samtidigt höjs fler kritiska röster mot etanolsatsningen, vilken även det kan följas i Dagens Industri.

Inga kommentarer: