fredag 22 februari 2008

Svartjord på börsen

Har ni, som jag, noterat att det står väldigt lite om industri i tidningen Dagens Industri men desto mer om börspapper av olika slag? Men i dagens upphettade råvarumarknad handlar artiklarna i DI faktiskt allt oftare om jordbruk. Det kan vara SEKABS satsning på att skaffa massor med mark i Tanzania för att odla biobränsle eller veteprisernas optimistiska uppåtgång... En landskapsforskare finner i den rosa tidningen nästan varje dag något intressant  att läsa som direkt berör hur landskap och miljöer i olika delar av världen värderas. Plötsligt är gammal geografisk kunskap värdefull. En aktieintresserad kollega i ett humanistiskt ämne frågade mig om vad jag trodde om aktier i "Black Earth Farming". Det undandrar sig min bedömning hur mycket i detta som är markspekulation och hur mycket som är seriösa satsningar på att investera i jordbruksdriften, men enligt Kinneviks hemsidor så består affärsidén av bägge delarna.
Photograph:Chernozem soil profile from Germany, showing a thick humus-rich surface horizon with a light-coloured lime-rich layer below.´
Det visar sig att de bördiga chernozemjordarna i Ukraina och Ryssland är i ropet. чернозем betyder helt enkelt svart jord på ryska men i jordmånssammanhang har det fått en precis betydelse: "A ´black-earth, of loose crumbly texture, rich in humus and bases, covering large areas of land in the middle latitudes" säger min gamla geografihandbok, men FAO har säkert en mer precis beskrivning. Nu kan man alltså handla med svartjord på börsen genom att investera i "Black Earth Farming" eller i "Alpcot Russian Land Fund". Under december kunde man i DI läsa rubriker som "Rysk åkermark mot börsen" och "Rysk jord stod stilla" (det senare verkar ju betryggande för den som oroar sig för den vinderosion som faktiskt kan vara ett problem med chernozemjordar).

Inga kommentarer: