fredag 22 februari 2008

Svartjord och baggböleri??

Kanske finns svaret, på frågan i min förra blog om svartjordsaffärerna på börsen är markspekulation eller ansvarsfullt jordbrukande, i följande citat ur artikeln  "Blågult kapital i rysk mylla"  på e24.se. Björn Lindström från Alpcot Russian Land Fund uttalar sig:

 "–I Skåne kostar en hektar cirka 65000 kronor. I Ryssland varierar priserna mellan 350 kronor och 3500 kronor, säger Björn Lindström som har lång erfarenhet av investeringar i Ryssland."

"–Rent praktiskt går det så till att vi köper upp andelar från tidigare kolchosbönder som dessa fick när kollektivjordbruken privatiserades, berättar Björn Lindström."

Inga kommentarer: