fredag 4 november 2011

Dagens industri allt sämre som landskapsforum

Våren 2008 uppmärksammade jag att Dagens industri var en utmärkt landskapstidning. I nästan varje nummer kunde man läsa om företag och framåt entreprenörer som på olika håll i världen var inblandade i att med aktieägares och investorers hjälp vara med om att omvandla landskap vare sig det gällde svartjordsbältet i Ryssland, svenska skogsföretag i Brasilien eller biobränsleäventyr i Afrika. Av dessa tre exempel är det väl mest skogsföretagen som fortfarande har lite medvind. Dagens nummer är samma besvikelse för landskapsforskaren som mina stickprov varit under det senaste dryga året. "Norske skog vinnare i Oslo efter stark delårsrapport" är det närmaste jag kommer landskapet.

Har luften gått helt gått ur alla förväntningar om att råvaror och fastigheter, skog och jord,  är en intressant kontrast till IT-bubblor? Det kan ju förstås vara så att mina stickprov har missat nåt, men jag anar en finansiell logik bakom bakom att vi inte längre kan få se så mycket landskap i Dagens Industri. Jag kan bara minnas någon enstaka vingård när jag tänker tillbaka på det senaste året.

Inga kommentarer: