onsdag 23 november 2011

Alternativt Nobelpris till GRAIN

Samtidigt med Nobelprisutdelningen så delar stiftelsen Right Livelihood Award ut det som har kommit att kallas det alternativa nobelpriset.  --  Denna gång går ett av priserna till GRAIN, som nu i tjugo år har uppmärksammat och stött småjordbrukare och folkrörelser som vill försvara lokalt och uthålligt jordbruk mot markrofferi och storföretagsintressen. På hemsidan www.farmlandgrab.org samlar de nyhetsrapporter om pågående markaffärer och överenskommelser mellan storbolag och regeringar.

I samband med detta ordnar stiftelsen också ett seminarium på temat Land Grabbing and the Global Food Crisis: The Swedish Connection på Kulturhuset i Stockholm den 6 december på kvällen. De svenska kopplingarna består inte bara av sockerplantage-planerna innanför Bagamoyo i Tanzania, som jag har uppmärksammat på denna blog. Gunnel Axelsson-Nycander från Svenska Kyrkan kommer att behandla ett biobränsleprojekt i Sierra Leone där Swedfund är iblandat och Renée Vellvé från GRAIN kommer att ta upp kopplingen till bl.a. svenska pensionsfonder.

Inga kommentarer: