måndag 26 januari 2009

Vetenskapsradion om SEKAB i Tanzania

Det ryktas att norska miljöforskare allt mer uppmärksammar SEKABS biobränsleprojekt i Tanzania. På onsdag kl 13.20 i P1 intervjuas Ian Bryceson i Vetenskapsradions nya serie Klotet. Bryceson har bakgrund i Tanzania och långvarig erfarenhet av miljöforskning i landet.  Repris torsdag 19.03 och fredag 01.15. Dessutom via webben .

Inga kommentarer: