måndag 19 januari 2009

Norska journalister granskar SEKAB

Norska tidskriften "Biståndsaktuellt" sparar inte på orden när de granskar det svenska bolaget SEKABS satsning på biobränsle i Tanzania: Rubriken lyder "Biodrivstoff-investorer truer Tanzanias småbønder -- Kritikere slår larm om jordtyveri og nykolonialisme"

Se mer på sid 11-12 i Biståndsaktuellt

Inga kommentarer: