torsdag 15 januari 2009

Samfälld mark - en modernitet?

Samfälld mark har i många sammanhang betraktats som något gammalt kvarlevande som i takt med moderniseringen upphör och privatiseras. I många länder i Syd pågår en sådan statsledd privatisering av tidigare samfälld mark och ses av många debattörer som en kungsväg till utveckling och utrotande av fattigdom. Om detta kan man bl.a. läsa i en tidigare blog.
Men det finns också exempel på att samhällsutvecklingen leder till behov av nya samfälligheter. Själv är jag snart delägare i en sådan samfällighet. Genom beslut av Lantmäteriet i Norrtälje kommer fastigheten Norröra 17:1 att upphöra och övergå till Norröra GA:6. Det är en nyinrättad gemensamhetsanläggning som ska bestå av "samlingslokal med tillhörande mark och övriga anläggningar inom Norröra 17:1".
Bakgrunden är att Blidö Missionsförsamling krymper och inte längre orkar sköta kapellet på grannön. När sommargästerna på Norröra ville ta över kapellet visade det sig att det enklaste sättet att göra detta var att genomföra en lantmäteriförrättning och inrätta en ny samfällighet, där 121 av Norröras fastigheter ingår. I samband med att detta sker kommer vi också att ersätta Blidö Missionsförsamling med 1/121 av den överenskomna köpesumman. Andelen kommer för all framtid att vara knuten till de enskilda fastigheterna och ett stycke mark och en 100-årig byggnad har räddats från privatisering.

http://norrora.se/Bilder/700_Kapellet_2003-text.jpg

I byggnadsplanen anges att området ska användas för ecklesiastika ändamål. Nu är kyrkligheten inte så fruktansvärt hög bland sommargästerna på Norröra, men lite orgelspel i samband med årsmötena brukar höja stämningen, och den årliga midsommargudstjänsten med efterföljande jazzkonsert är i allra högsta grad ecklesiastik. Därmed säkras ett samfällt intresse - som inte bara de 121 delägarna får njuta av utan också många tillresande. Se vad en entusiastisk Stockholmsbloggare skriver.

Inga kommentarer: