fredag 9 januari 2009

Gunnar Lindstedt: Svart jord

Gunnar Lindstedt, ekonomijournalist med bakgrund bl.a. på Veckans Affärer, har skrivit en lättsam, men allvarlig reportagebok om hur det gick till när det svenska företaget Black Earth Farming drog igång i Ryssland. Här möter vi Michel Orlov, Per Brilioth and andra finanskapitalister när de klampar omkring i leran i svartjordsbältet i Ryssland och vädrar vinster, men också Sture Gustafsson och andra agronomer och kringflackande jordbrukskonsulter som jobbar med den praktiska hanteringen av företagets tiotusentals hektar i Ryssland. Men vi får också träffa de fattiga ryska bönder som sålt sin mark och sitter kvar med en liten privat jordlott och ett hus. Bakom de initierade skildringarna av vardagen i Ryssland, kringflackande finansmän och de kontrasterande skildringarna av  familjejordbruk i Sverige murrar de större och avgörande frågorna om livsmedelsförsörjning, storkapitalets roll i jordbruket och de stigande livsmedelspriserna. Klart läsvärd.

Inga kommentarer: