torsdag 30 oktober 2008

People, land and time in Africa: PLATINA

Forskargruppen People, Land and Time in Africa har varit osedvanligt lyckosam i detta års ansökningsomgång på SIDAs ulandsforskningsråd  -- se mer på PLATINAS hemsida.

Dessutom har kollegorna på Kulturgeografen Bo Malmberg och Gunilla Andrae fått sina projekt finansierade! Grattis Bo och Gunilla!!

Inga kommentarer: