torsdag 30 oktober 2008

Ö-geografi

Image:Luzon Strait n7184.jpg
Ö-geografi är ett studieområde, som jag inte varit inne på annat än i mina hemmasnickrade funderingar under somrarna i Stockholms skärgård. Långsamt börjar jag - på olika workshops i Taiwan (se t.ex. denna länk) - att fatta några av de samhälleliga aspekterna på ö-geografin. Den historia som de många små öarna runt Taiwan genomlevt illustrerar hur stater och marknader utsätter öar för olika förändringstryck. Kraven på vilka aktiviteter som ska pressas ned på öar är högst variabla - utsatta för mera ryckiga förändringar än vad som styr markanvändning på fastlandet. Militärbas, förvaring av kärnbränsleavfall, casino, turism. Listan kan göras oändllig över de olika yttre förändringskrafter som verkar och verkat på Ponso no Tao (eller Botel Tobaco på ovanstående karta), Penghu och de många andra öarna runt Taiwan. I morgon flyttar sig seminariet till Kinmen/Quemoy. Jag hoppas i nästa blog kunna komplettera min tidigare durra-blog med en insiktsfull smakbedömning av det därstädes framställda durrabrännvinet.

Invånare från Ponso na Tao protesterar i Taipei 1994 mot förvaring av utbränt kärnbränsle på deras ö.
(Tack till ö-geograferna och kollegorna  Huei Min Tsai, David Chang och Eric Clark - läs mer om dem och deras aktivitter inom IGUs ögeografikommission på denna länk)

Inga kommentarer: