fredag 6 oktober 2017

Sveriges skogar vid 1800-talets slut enligt Sven Lönborg
Kartan ovan har jag övertagit tillsammans med andra handlingar som en gång har tillhört geografen, rektorn och kulturskribenten Sven Lönborg (1871-1959). Det är en manuellt färglagd karta i A3-storlek. Jag har ingen närmare beskrivning av kartan, men i samma kuvert låg ett svartvit foto av en väggkarta med samma innehåll. Det är rimligt att tänka sig att Lönborg, förmodligen med hjälp av kartritare, har sammanfattat innehållet i det sena 1800-talets generalstabsblad och sedan på detta sätt sedan låtit framställa en mer hanterlig kopia.  Generalstabskartorna hade ju tecken för barrskog, lövskog och ljunghed och det är rimligtvis dessa kategorier som här återges med mörkgrönt, ljusgrönt och rött medan den öppna (åker-) marken återges med gult. Jag har inte träffat på någon publicerad version av denna karta och inte heller en lika övergripande bild av Sveriges skogar vid denna tid i något annat sammanhang. Särskilt intressant är ju den bild av ljunghedens utbredning som den ger.

Därför har kartan rönt ett visst intresse. Den finns återgiven i SNAs band Skogen, men i liten skala och rykten om den har gått så jag har vid olika tillfällen sänt kopior till folk som har hört av sig, senast idag. Jag sänder gärna en högupplöst scanning om det är fler som önskar använda den i forskning.

Samtidigt är jag ju väldigt intresserad av att få reda om någon, t.ex. vid Göteborgs Universitet, har koll på vad det blivit av väggkarteversionen av denna, eller om någon annan vet något om dess tillkomst. (Lönborg var vid denna tid verksam vid Göteborgs Högskola),.

Inga kommentarer: