lördag 21 oktober 2017

Nacka hemlighöll professionell lokaliseringsanalys

Vid en lokalisering till Fisksätra skulle sammanlagt 13924 personer har mindre än 2000 m att gå eller cykla till simhallen. Mer än 2000 personer finns inom 400 m gångavstånd.

Under 2015 pågick en politisk strid i min hemkommun Nacka om var den nya simhallen, som skulle ersätta gamla Näckenbadet i Saltsjöbaden, borde byggas. Inom kommundelen Fisksätra/Saltsjöbaden diskuterades främst två lägen: I Sveriges mest tätbebyggda tätort - miljonprogrammet Fisksätra -- eller där simhallen legat sedan före kommunsammanslagningen - i villakvarteren i Saltsjöbaden. I beslutsunderlaget från kommunen fanns ingen riktig lokaliseringsanalys och först då jag upptäckte det blev jag som Fisksätrabo riktigt engagerad i detta ärende. Hur kunde kommunens utredare vara så oprofessionella att de bara körde nån slags odokumenterad gubb-googling om vad som var en bra lokalisering? Jag blev rätt och slätt förbannad på geografiprofessionens vägnar. Även om mina forskningsområden legat åt helt andra håll så har jag alltsedan jag undervisade i kvantitativa metoder på 1970-talet fattat hur grunderna ser ut för en lokaliseringsutredning.

Jag gjorde några enkla beräkningar och kartor baserade på detaljerade befolkningsdata, som klart och tydligt visade att en lokalisering i Fisksätra borde vara självklar när hänsyn tas till befolkningsunderlaget. Jag var med aktivistgruppen Ja till simhall i Fisksätra på Nacka kommun i september 2015 och visade mina kartor för bl.a. kommunalrådet Mats Gerdau och några av de andra allianspolitikerna. Men med en rösts övervikt röstade man i veckan därpå för det befolkningsglesa alternativet vid nuvarande Näckenbadet.

Vad jag då inte visste var att man på kommunens lantmäterienhet redan våren 2015 hade inlett en professionell lokaliseringsutredning. Det fattade jag först i februari 2017. När jag ville titta på den fick jag ett avslag från kommunens jurist och först nu - efter överklagan till Kammarrätten - har jag fått ut det underlaget. Självklart (vilket jag redan visste) har Nacka kommun kunniga geografer och GIS-personal, som på ett mycket mer professionellt sätt än jag kunde göra vettiga kartor och gångvägsanalyser. Men deras underlag förekom inte i beslutsunderlaget för simhallen och dessutom har kommunalrådet i år i fullmäktige och press förnekat att det fanns. Heder åt alla duktiga utredare och geografer på landets kommuner, men så otroligt trist när de blir överkörda och osynliggjorda av politikerna.

Den som till äventyrs vill läsa mer om mina bemödanden att få politikerna att fatta att man bör göra bra lokaliseringsanalyser och min kamp med Nacka kommun att för att få se deras eget professionella underlag kan läsa vidare på denna LÄNK. Man kan bli rättshaverist för mindre. Hittills har jag inte JO-anmält att Nacka lät överklagandet vila i nästan två månader innan de sände det till Kammarrätten.....

PS: LÄnken i dokumentet till webbtv där Gerdau inför fullmäktige säger att dokumentet inte existerar verkar krångla. Denna länken fungerar nog bättre  http://nacka.webbtvkf.se/?20170306

Här nedan följer motsvarande analys som ovan - fast för det befolkningsglesa omlandet till nuvarande Näcken-badet.

Vid den nu beslutade lokaliseringen vid nuvarande Näckenbadet kommer endast 7488 personer ha mindre än 2 km till simhallen och de som har mindre än 400 m att gå är endast 291 stycken.


2 kommentarer:

Wille Östberg sa...

Det här är ju vidunderligt. Kommunen mörkar ett underlag för ett beslut kommunen tar och när MW begär att få underlaget utlämnat avslår kommunjuristen det med motiveringen att man inte använt underlaget. "Meier motiverar sitt beslut bl.a. med att handlingen inte kommit att användas i ärendeberedningen." Alltså, eftersom vi mörkat fortsätter vi att mörka... Där försvann insyn och medborgarinflytande all världens väg.

YuSie Rundkvist Chou sa...

Det här är så rättsvidrigt.