torsdag 26 oktober 2017

Mitt i Nacka uppmärksammar kammarrättens dom

"Skisserna Mats Widgren håller upp visar hur många som fått gång- eller cykelavstånd till en simhall i Fisksätra (kartan till vänster), och till en simhall i Saltsjöbaden (till höger)" Foto och bildtext Anders Gustafsson, Mitt i Nacka.


Lokaltidningen Mitt i Nacka uppmärksammar att kammarrätten dömt Nacka kommun att lämna ut en tidigare hemlighållen lokaliseringsutredning.

Läs hela artikeln HÄR i deras nätupplaga

Inga kommentarer: