onsdag 14 november 2012

Nya länkar till höger

Den uppmärksamme läsaren av bloggen ser att det ligger några nya länkar nere till höger, som jag inte kommenterat förr. Under rubriken Conversations with AUSCCER bloggar geografen Lesley Head och andra medarbetare vid Australian Centre for Cultural Environmental Research. Lesley Head är en flitig Sverigebesökare, har innehaft kungens miljögästprofessur och är nu på långtidsbesök hos kulturgeograferna i Göteborg. I senaste blogginlägget rapporterar hon från en forskarkurs där.

På bloggen Thinking like a human bloggar Cambridgegeografern Bill Adams tillsammans med sin kollega Chris Sandbrook om naturvård och bevarande i det tjugonde århundradet.

Bland förut inte uppmärksammade bloggar från Stockholms Universitet vill jag påminna om Barbara Wohlfarts (professor i kvartärgeologi) och om genetikern Dag Jenssens.  Dag Jenssen har nyligen uppmärksammats för sin forskning om samband mellan alkoholförtäring och cancerrisk.

Inga kommentarer: