måndag 23 juni 2008

Mera traditionellt landskap

Detta irländska landskap, här avbildat på en karta från 1889, borde väl ändå vara ett bra exempel på ett "traditionellt" landskap, småskaligt, och framvuxet genom århundraden? Klicka på bilden och jämför med hur det såg ut 49 år tidigare. (Källa: Aalen, F. H. A., Whelan, Kevin & Stout, Matthew red., Atlas of the Irish rural landscape, Cork University Press, Cork, 1997 )

Inga kommentarer: