lördag 18 februari 2006

Europeiska landskapskonventionen

I veckan var jag på ett möte organiserat av Riksantikvarieämbetet kring den Europeiska landskapskonventionen. Arbetet på att förbereda en svensk ratificering av konventionen har just startat och det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för detta.

Konventionen innebär enligt min mening ett radikalt nytt att se på landskapet som en del av förvaltning och planering. Det första är att landskapspolitiken måste utgå från alla typer av landskap, inte bara de som av experter och inventeringar pekats ut som särskilt värdefulla. Det synsättet ligger i linje med den som vi som geografer företräder - vi undersöker och förklarar alla typer av landskap alldeles oberoende av vår värdering av dessa. I landskapspolitiken som den hittills utformats har fokus varit på landskap av särskilt högt värde antingen sett ur natursynpunkt ELLER sett ur kulturmiljösynpunkt. Konventionen tar i sitt avstamp tydligt avstånd från alla sådana enkla uppdelningar.

Den andra nyheten är den roll som konventionen ger folkligt deltagande i planeringen. Som jag ser det så kräver det ett helt nytt synsätt på landskap och värdering, som hittills inte fått särskilt mycket utrymme i svensk landskapspolitik. Deltagande undersökningsmetoder spelar en stor roll i en stor del av den u-landsforskning som vi bedriver vid institutionen, men när det gäller svenska landskap  befinner vi oss  bara i början. Inom landskapsförvaltningen är deltagande metoder ännu mycket sällsynta. Med några enstaka lysande undantag handlar det i stället ofta om att beslut, urval och värderingar som gjorts centralt ska FÖRANKRAS lokalt för att det hela ska kunna genomföras.

Den europeiska landskapskonventionen aktualiserar en intressant fråga, nämligen det internationella perspektivet. Det perspektivet har varit märkligt frånvarande i mången landskapsdebatt i Sverige. Det är ju först när vi jämför våra svenska landskap med landskap på andra ställen på globen som vi på allvar kan förstå dem och hur de förhåller sig till ekonomi, makt och kultur. I vår ordnar Kulturgeografiska institutionen tillsammans med International Graduate program  vid Stockholms Universitet en kurs och en seminarieserie under rubriken "European landscapes - past and future" med några av våra europeiska landskapskolleger som gäster. Där hoppas vi att det synsättet ska komma tydligt fram.

Inga kommentarer: