torsdag 23 februari 2006

Charles C. Mann: 1491 New revelations of the Americas before Columbus

I en bokhandel i Salt Lake City fick jag i september syn på boken "1491". Den behandlar Amerika ( Nord- och Syd- ) under den förkolombianska tiden.

Hur många av er har koll på hur nordamerikas urinvånare livnärde sig? Att jordbruket var utbrett och att det fanns såväl bevattningssystem som ryggade åkrar? Jag har testat en del kompisar och bekanta på detta. Det visar sig att de har ungefär samma dimmiga (van-)föreställningar som jag hade innan jag fick syn på specialnumret av amerikanska geografi-förbundets tidskrift som kom ut 1992 och gav en översikt över Nordamerikas historiska geografi före Kolumbus. Sedan dess har jag läst mer inte minst i de tre fantastiska böckerna om "Cultivated landscapes of... " av Bill Turner, Bill Denevan och Bill Doolittle (!), som kom lite senare.

Nu har det temat blivit populärvetenskap av bästa sort. Charles C. Manns bok ligger inte långt efter den uppmärksammade Collapse av Jared Diamond i Amazons försäljningslistor trots att den kommit senare. Snart kommer den i pocket. Man kan läsa inte bara om jordbruket i Nordamerika utan även följa den intressanta (och delvis bittra) vetenskapliga striden om Amazonas jordbrukslandskap - om människans roll i att skapa det som många betraktar som en urskog.

Manns huvudtes är att Amerika hade en större befolkning än Europa på 1400-talet. Han är en kunnig och seriös vetenskapsjournalist som elegant för in läsaren i komplicerade forskningsproblem. Långt mindre spekulativ än Diamond, men minst lika intressant.

Inga kommentarer: