fredag 8 februari 2013

Menar Stockholms Universitet att Madagaskar är mindre än Sverige?

Studera utomlands, handbok för utresande utbytesstudenter
Jag har tidigare klagat över att Fib-kulturfront och DN-världen använde sig av Mercators projektion i sina världskartor. Den projektionen är utmärkt att segla efter, men är inte särskilt klok om man vill ge en rätt uppfattning om hur världen ser ut. Nordeuropas och Nordamerikas storlek är grovt överdrivna medan tropiska länder förminskas. Enklast ser man det på att dessa kartor felaktigt ger en bild av att Madagaskar är mindre än Sverige. DN världen har tagit min kritik ad notam.

Men nu berättas det vid kaffebordet här att samma misstag görs av vårt eget universitet i Handbok för utresande utbytesstudenter.  Här har man använt Millers projektion som vad gäller kontinenternas storleksrelationer är lika illa som Mercators.

Kanske dags att läsa lite kartografi på Kulturgeografen? Eller gå en snabbkurs i projektioner genom att besöka kulturgeografiska institutionens Youtube-film om in kartprojektioner. 

Tack Pontus Hennerdal för tipset och för (som vanligt) den träffsäkra projektionsidentifieringen. Pontus är doktorand och forskar på skolelevers uppfattning om världen och kartprojektioner.

Inga kommentarer: