lördag 23 februari 2013

Eco Energy i konflikt med nationalpark och Tanzanias riksdag

De svenska sockerrörsplanerna utanför Bagamoyo har stött på ett nytt problem. Media i Tanzania rapporterar om att Eco Energy inte har respekterat gränserna mot den närbelägna nationalparken Saadani.

Den swahilikunnige kan bege sig direkt till denna länk. Men google-översättningen blir ganska oklar så jag vände mig till Wille Östberg och fick följande sammanfattande förklaring:

Budskapet är att den tanzanska riksdagens utskott för mark, naturresurser och miljö förelägger EcoEnergy att inställa sin verksamhet tills riksdagen fastställt gränserna för reservatet. Ordföranden för utskottet, James Lembeli, meddelade att beslutet kom efter investeraren bedrivit verksamhet innanför parkens gränser, vilket lett till öppen konflikt mellan företaget och reservatets ledning. Ministeriet för Land, bebyggelse och miljö bör i samverkan med Tanapa (Tanzania National Parks) säkerställa att gränserna respekteras och förhindra intrång.

Man undrar hur Eco-Energy egentligen hanterar miljöfrågorna om de inte ens kan hålla sams med sin granne nationalparken.

Inga kommentarer: