måndag 17 september 2012

Ett eldorado för fossilåkermarksfantaster


I Mpumalangas högländer i Sydafrika finns inte bara vårblommor, utan ett eldorado för den som är intresserad av att utifrån fossila åkermarkslämningar försöka förstå jordbrukssystem och social organisation. Under första hälften av 1800-talet övergavs det intensiva jordbrukssystem som kännetecknat ett område stort som Östergötland -- ungefär halvvägs mellan Pretoria och Maputo. Åkerterrasser, fägator, bosättningar. Just nu jobbar vi med en detaljerad dokumentation baserad på fyra generationers flyg- och satellitbilder (Google Earth är en av de viktigare av dessa).  Tillsammans med sydafrikanska arkeologer gör jag en kombination av flygbildstolkning och fältkontroll i ett 5 kvadratkilometers stort område söder om Machadodorp. Den som är lika tokig som jag i fossil åkermark som samhällshistorisk källa kan själv surfa runt i detta landskap hemma vid datorn.

Klicka på denna länk och Google Earth bör ta dig hit.

Den gamla boerfarmen Rietvlei, som en gång ägde hela det vidsträckta område vi jobbar i, drivs inte längre. De vita jordbrukarna har flyttat därifrån och vi har tagit på oss att vara hundvakter för det åldriga lantarbetarparet, som fram till mannens sjukdom och nyliga död bott i mangårdsbyggnaden.

Inga kommentarer: