måndag 24 september 2012

Även Sigtuna i KwaZuluNatal

Vad närmare granskning i fält så uppenbaras att även Sigtuna är beläget i KwaZuluNatal.  Snabb koll i det digitala lantmäteriarkivet visar att Hammar även denna gång är lanmätaren.Inga kommentarer: