onsdag 6 juni 2012

Vad menar Sidachefen??

I söndags svarade Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka på min replik i Expressen den 1 juni. Precis som i det ursprungliga inlägget från Gornitzka så uttrycker hon sig även nu luddigt. Vad menar hon med följande mening?

"Vi går inte med på att kalla alla markinvesteringar för landgrabbing eller slutsatsen att Sida ska arbeta med oetiska markförvärv"

1. Jag hoppades att min replik gjorde klart att kritiken inte vänder sig mot markinvesteringar utan mot oetiska markförvärv.

2. Vad betyder meningens andra hälft "slutsatsen att Sida ska arbeta med oetiska markförvärv"?

I stället för att sprida dimridåer borde Sidachefen klargöra hur man ställer sig till de uppenbart oetiska markförvärv som ADDAX i Sierra Leone och Global Forestry Fund i Mozambique har gjort sig skyldiga till och till de planer som Agroecoenergy (SEKAB) har för Rufijideltat. Det är de svenska exempel som främst tagits upp i debatten. Sida har också genom ett brev från ambassaden i Tanzania ställt sig i princip positiv till Agroecoenergys önskan om investeringsstöd.

Läs också vad Sidas egen utvecklingsanalytiker Anders Östman skriver i dagens Expressen: Sidas bästa får inte gå före bra  bistånd. Han menar att Gornitzka "saknar en analys om förutsättningarna för investeringar överhuvudtaget".


Gornitzkas replik finns ännu inte i nätupplagan - därför återges den nedan:
-----------------------------------------------
Expressen       2012-06-03 Sida: 4  Författare:
Sida agerar för de goda investeringarna


Mats Widgren skriver i Expressen den 1 juni att Sida behöver lyssna på kritiken mot markförvärv. Det är just det vi gör. Och vi delar Widegrens mål om ett afrikanskt jordbruk som ger mesta möjliga utdelning för lokalbefolkningar.
Vi förstår hur komplex denna fråga är och lägger oss därför i vinn om att involvera och försöka förstå alla aspekter. Därför bjuder vi in ADDAX att ge sin bild av företagets markinvesteringar. Därför samarbetar vi i frågan med Världsnaturfonden WWF, Kooperation Utan Gränser och Global Utmaning. Därför lyssnar vi till vad demokratiskt valda ledare i utvecklingsländerna själva efterfrågar för att kunna öka hållbar produktivitet. Därför stöder vi exempelvis watch-dog-organisationer, länders institutioner och internationella förhandlingskapacitet.

Vi går inte med på att kalla alla markinvesteringar för landgrabbing eller slutsatsen att Sida ska arbeta med oetiska markförvärv. En sådan rapportering vinner ingen på. Allra minst de fattiga.

En positionerad debatt riskerar att lämna oss i handlingsförlamning. Markinvesteringarna sker. Därför, menar vi, är det viktigt att inte fastna i problemen utan våga agera för att skapa de goda investeringarna. Annars lämnar vi fattiga människor i sticket i stället för att hitta möjligheter till utbildning, entreprenörskap, ökade inkomster och matproduktion.
Charlotte Petri Gornitzka
Generaldirektör Sida

Inga kommentarer: