fredag 1 juni 2012

Läs mitt svar i Expressen om Sida

Sidas generaldirektör skrev i måndags i Expressen Debatt en märklig och otydligt argumenterande artikel där hon bl.a. kritiserar "forskare och debattörer" som enligt henne likställer att investera i mark i fattiga länder med landgrabbing. Det är ett märkligt påstående. Markinvesteringar bekämpar hunger är titeln på hennes inlägg. Jag vet inte vilka forskare och debattörer hon konkret syftar på, men jag kan inte se att några forskare gjort detta påstående.

Jag har t.ex. aldrig likställt alla investeringar i mark i fattiga länder med land grabbing. Jag skriv i Expressen i december :  "Familjejordbrukare och boskapsskötare behöver trygg tillgång till marknader för sina produkter och att deras sedvanerätt till marken respekteras, så att de vågar investera i sina marker och därmed öka produktionen."

Nu använder vi kanske ordet begreppet markinvestering på olika sätt. Jag menar att markinvesteringar handlar om att investera kapital och arbete i marken för att göra den mer produktiv. Men Gornitzka tycks fokusera på kapitalinvesteringar från storbolag för att bygga upp storjordbruk. Ibland förknippas sådana investeringar med verkliga investeringar för att göra marken mer produktiv, men oftare handlar det enbart om att röja bort skog för att kunna släppa fram maskiner utan någon långsiktig syn på vad som gör marken uthålligt mer produktiv.

Men vad värre är: Jag har inte heller påstått att alla utländska kapitalinvesteringar i jordbruk i fattiga länder med nödvändighet måste klassas som land grabbing eller markrofferi. Jag har kritiserat konkreta fall av svensk-relaterade företag som på ett oetiskt eller olagligt sätt skaffat sig mark i fattiga länder: SEKAB/Ecoenergy, Global Solidarity Forest fund (Västerås stift)  och Addax. Jag har också i ett blogginlägg klargjort vad som gör att de flesta hittills kända svenska investeringar av detta slag är oetiska och olagliga.

Sida-chefen måste klargöra hur hon ser på dessa markförvärv och hur de förhåller sig till den nyligen gjorda FAO-överenskommelsen om hur investeringsländer bör förhålla sig till markrättighetsperspektivet.

Jag svarar Gornitzka kort i dagens Expressen: Sida måste lyssna på kritiken mot markförvärv.

Inga kommentarer: