fredag 4 maj 2012

ADDAX, SEKAB, EcoEnergy - varför kan de inte lyckas?

Det är bra att Studio ett och Dagens Eko nu grundligt har granskat ADDAX-projektet i Sierra Leone och att biståndsministern har sagt att  "Om det som Ekot rapporterar stämmer, så är det förfärligt". Men varför läste hon inte redan i höstas Brot für alles rapport eller Svenska Kyrkans öppna brev till SWEDFUND den 5 december?  Mycket av detta var känt redan i höstas - se ocksån mitt inlägg på Second-opinion.

Varför kan sådan investeringar inte lyckas i sina relationer till de människor vars mark de tar i anspråk? Många tycks hoppas och önska att det ska gå att hitta ett lyckat etanolprojekt i Syd, som tar alla nödvändiga hänsyn, och som på allvar bidrar till lokal utveckling. Men Linda Engström, som intervjuades i Studio ett idag med färska erfarenheter från Tanzania, kan inte hitta detta lyckade exempel.

ADDAX i Sierra Leone har länge framhållits som det projekt som gjort allt rätt, men nu fattar lyckligtvis biståndsministern att allt ändå inte står rätt till. Det finns några grundläggande orsaker till att dessa projekt alltid går fel och jag försökte förklara dem i december i ett längre blogginlägg, som jag hoppas att flera läser nu igen. Det handlar om bristen på respekt för sedvanerätt och för fattigt folks markrättigheter. När detta kombineras med biståndsministerns, SWEDFUNDs och SIDAs  naiva tro att det är kapitalintressen som ska lösa biståndet så går det som det går.

Addax försvarare Svebio visade redan i höstas att de inte fattat problemet: "Professor Mats Widgren ger en dyster bild av 'markrofferi' för biobränsleproduktion i Afrika. Vi har en helt annan bild". Nu upprepar de försvaret fast något lamare. Myten om den oanvända eller underanvända marken upprepas. Svebio åberopar ett sanningsvittne, en grön bilist, som nyligen varit i Sierra Leone och sett med egna ögon: "Jag såg också mycket nära nog öde mark nära Addax ".

Jag undrar hur Lantbrukarnas Riksförbund och Norra Skogsägarna och Stora Enso, som är några av de som står bakom Svebio, skulle reagera om en afrikan rapporterade om de öde och obrukade skogarna i Norrland som hon sett med egna ögon.

Inga kommentarer: