tisdag 18 oktober 2011

Parallellspråkighet

I går på institutionens måndagsmöte fick jag höra att rektor helt nyligen beslutat om en språkpolicy, som dessutom, så vitt jag kan se, stödjer det som jag bloggade om i  september.

Man skriver bl.a.:

"Målet om parallellspråkighet innebär att ett medvetet arbete med att stärka de internationella inslagen i utbildningen förenas med ett arbete med att utveckla svensk terminologi och svenskspråkiga textmönster inom respektive område"

Här är länken till Stockholms Universitets språkpolicy.

Inga kommentarer: