fredag 21 oktober 2011

Jan Öhman för länge sedan

Jag letar efter en gammal bild och ut ur mappen kommer helt felsorterat ett foto från ett gemensamt pedagogiskt seminarium mellan de båda kulturgeografiska institutionerna i Uppsala och Stockholm. Det måste ha varit i slutet av 1970-talet. Och mitt i bilden sitter Jan Öhman. Alltså hade vi känt varandra i mer än trettio år. Vi forskade i olika fält, var inte nära vänner, men träffades då och då som man gör - genom alla dessa år. Och jag har fortfarande många mer samtal jag velat föra med Jan. Tillsammans med Kirsten Simonsen gjorde han aktuell svensk och nordisk samhällsgeografi synlig för världen i boken Voices from the North.

Det är Sven-Olof Lindquist och Kerstin Bodström som flankerar Jan. Gunnar Arpi håller sig skeptiskt på avstånd i gul skjorta längst bort.

Inga kommentarer: