onsdag 25 augusti 2010

Varför stänga bloggen?

Jag håller med Fredrik Charpentier Ljunqvist och Christina Grefveberg att det är beklagit att universitetet beslutat lägga ner sin blogg-funktion. Det hela motiveras på följande sätt:

"För att höja kvaliteten på de mest använda av portalens funktioner har de under våren 2010 brutits ut från Mitt universitet. De nya webbtjänsterna ger möjlighet till ökad funktionalitet och stabilitet.

Detta innebär bland annat förändringar av universitetets verktyg för bloggar. Avdelningen för IT och media har i samråd med Kommunikationsenheten beslutat att successivt lägga ner det egna bloggverktyget http://blogs.su.se då det är gammalt och i behov av kostsam utveckling. Medarbetare (inklusive rektor) och studenter kommer istället att hänvisas till gratisverktyg som till exempel Wordpress, www.wordpress.com."

Det framgår inte hur universitets kommunikationsenhet motiverar sitt stöd till den till synes tekniska motiveringen. Har inte den universitetsgemensamma bloggen fungerat bra både för internkommunikation och för att sprida populärvetenskap? I likhet med Fredrik Charpentier Ljungqvist och Christina Grefveberg känner jag tveksamhet att fortsätta i andra former, men har inte bestämt mig. Jag väntar först på den information som vi bloggare utlovats och hoppas att en utförligare motivation till hur och varför vi ska flyttas till wordpress kommer där.

 

Inga kommentarer: