tisdag 17 augusti 2010

Är historien till nytta?

Vi som forskar om äldre markanvändning i Afrika brukar ofta säga att den historiska kunskapen är till akut nytta i dag. Men historien om tidigare sätt att bruka marken kan användas på olika sätt. Nu granskar vår kollega Daryl Stump i tidskriften World Development vad historiska argument om gångna jordbrukssystem egentligen är värda i ett utvecklingsperspektiv. Utgångspunkten tas i ett antal lokalt utvecklade jordbrukssystem i Östafrika som figurerat i debatten om uthålligt jordbruk.
Läs
Daryl Stump: “Ancient and Backward or Long-Lived and Sustainable?” The Role of the Past in Debates Concerning Rural Livelihoods and Resource Conservation in Eastern Africa

Inga kommentarer: