lördag 26 januari 2008

Nordisk landskapskurs igen

Någon har efter min förra blog om Nordisk lanskapskurs undrat om den kulturgeografiska landskapsforskningen bara vänder sig mot humaniora och samhällsvetenskap och inte mot naturvetenskap. Givetvis inte, men den Nordiska landskapsnätverket NLRN har ett fokus mot ett kulturvetenskapligt perspektiv på landskapet och det har också de hittillsvarande nordiska kurserna haft. Den som läste min blog om terra preta och klimatfrågan fattar att det samtidigt finns en stor kontaktyta mellan historisk landskapsforskning och naturvetenskaperna. Se också hemsidan People, Land and Time in Africa, som är ett samarbete mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Inga kommentarer: