fredag 19 december 2014

Grön humaniora äntligen i hamn

Jag har tidigare bloggat om den mycket olycksaliga hanteringen av MISTRA-FORMAS gemensamma satsning på grön humaniora.

Se t.ex.

Uppskjutet FORMAS-MISTRA-beslut den 13 april 2014

och Ofullständig jävsutredning av VR den 11 juni

Till detta är bara att säga att VR inte har klargjort det som jag i juni menade var en ofullständig jävsutredning. Visserligen hamnade en del av min korresponens med VR felaktigt i min spamkorg så att min sura väntan på ett svar som jag skrev om den 11 juni kanske berodde på universitetets mycket övernitiska spamfilter. Men det gjorde inte så mycket för det svaret som så småningom kom fram till mig var verkligen intetsägande. VR kan inte svara på om de känt till båda de jävsförhållanden som var kända av många av de andra sökande. De utredde bara ett av jävsförhållandena.

Desto roligare är det nu att den forskningsgrupp som i den utredningen indirekt hängdes ut för att en av de sakkunga skulle vara jävig, nu rimligtvis måste ha frikänts från att bedömningen skulle ha påverkats av detta. Den andra bedömningen som avslutades nu i december ledde nämligen till att just denna forskargrupp fick de gröna humaniorapengarna.  MISTRA (och så småningom även FORMAS) har beslutat att stödja ansökan från Linköping:

The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory
Cultivating Ecological Innovations

Jag var delaktig i ett konkurrerande "konsortium" och vill nu på alla sätt och vis gratulera Cecilia Åsberg,  Johan Hedrén och Astrida Neimanis i Linköping.  Läs mer om deras spännande frölåda på följande länk: http://www.tema.liu.se/environmental-humanities-collaboratory?l=sv

------


Jag satte citattecken runt konsortium ovan. Måste vi på universiteten verkligen anpassa oss till företagsvärldens språk? Wikipedia säger om konsortium "sammanslutning (ibland formell genom avtal) av och mellan personer eller företag, för att göra en gemensam affär, ha gemensamma vinstintressen o.s.v."  (men det kanska passar med tanke på VRs uttalade önskan i dagens DN om mer konkurrens mellan universiteten....)

Inga kommentarer: