fredag 11 april 2014

Krokshult juli 1979


Vid 1970-talets slut var förståelsen för hävdens påverkan på gräsmarkernas biologiska mångfald ännu ett ganska smalt forskningsområde och det skulle dröja mer än tio år till innan bönder kunde få betalt av staten för att hävda ålderdomliga slåtter- och betesmarker och ungefär lika länge tills Krokshult i Kristdala blev naturreservat. Men det fanns entusiaster som på obetald tid och med entusiasm dokumenterade det äldre odlingslandskapet och sambandet mellan hävd och vegetation. Den som kan namnge flest personer på bilden får en bokpremie. Gör det i kommentarsfältet!

3 kommentarer:

Henrik Svensson sa...

Hint? Är alla SU-geografer? Jag tror att jag har kunnat lista ut vem mannen i hatt är... :)

Mats Widgren sa...

1 SU-geograf, en lunda-växtekolog, 2 uppsalabotanister, 2 lundakvartärbiologer, 1 smålandsbonde

Mats Widgren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.