lördag 28 september 2013

Vänd upp och ned på vedertagna sanningar

I går var det professorsinstallation och doktorspromotion på universitetets årshögtid i Stadshuset. Som vanligt var det en mycket välorganiserad, spirituell, bitvis mycket rolig (särskilt studentsångarnas framförande av en litania till åskan på finska) och vacker ceremoni. All heder åt Inga Horndahl och hennes team från konferensservice som höll i det hela!!


Jag hade av fakulteten fått det mycket hedrande uppdraget att vara promotor för samhällsvetardoktorerna. Efter lite trixande lärde jag mig till slut hur man fick lagerkransen att sitta fast. Innan jag fattade hur det skulle gå till var det en del doktorer som på grund av min fumlighet tvingades att med stelt huvud och koncentrerad gång försöka få en löst ovanpåliggande krans att balansera under applåderna och skridandet nedför trappan.  Det gällde att först utvidga kransen något  och sedan trycka den rejält ner över huvet. Även min egen krans fick jag efter en stund dra ner ordentligt så att jag inte fick nackspärr av balanserandet. Sammanlagt tre hedersdoktorer och 43 nya samhällsvetardoktorer fick på det sättet tecken på sin nya värdighet.

Jag hälsade dem slutligen med följande harang:

"Kära nyblivna doktorer! Den samhällsvetenskapliga fakulteten är stolt över er. Ni har gett viktiga bidrag till en förståelse för människan som samhällsvarelse och för de institutioner och strukturer som ibland begränsar och ibland möjliggör ett bättre samhälle. Listan över de vetenskapliga frågor ni valt att studera visar också att vår fakultet inte sitter i något elfenbenstorn utan lever mitt i storstadens globala vimmel av angelägna samhällsfrågor.

Nu lyckönskar vi er men vi påminner er också om ert ansvar, var ni än fortsätter er gärning. Er utbildning har gett er verktyg till vetenskaplig skärpa på säker empirisk grund. Bär också med er det kritiska förhållningsätt som hör vetenskapen till! Var beredda att vända upp och ned på vedertagna sanningar och på att ställa de nya frågorna!"

Se filmen från högtiden här

Inga kommentarer: