onsdag 13 mars 2013

Ny blog: FarmLandS

Lowe Börjeson och hans doktorander har tagit initiativ till en ny blogg FarmLandS, som ska vara ett forum för forskare vid institutionen som forskar kring jordbrukslandskap i olika tidsperspektiv och i olika delar av världen: Just nu är åtta landskapsforskare enrollerade som författare:

Lowe Börjeson
Olivia Murzabekov
Tola Gemechu
Ulf Jansson
Marina Angela Caretta
Brian Kuns
Mats Widgren
Wille Östberg

 men det kan förhoppningsvis bli fler.

Så här presenterar vi oss:

Farmlands, or agricultural landscapes, captures the interest of a number of researchers based at the Department of Human Geography, Stockholm University. On this blog we share information about research findings, activities, events and comments related to our work.
Our interest in farmlands has three roots: farming, landscape and society.
Farming as a practice, including farmers knowledge and labour investments
Landscape as society-nature relations, congealed history, and as space and place
Society as a short form for institutions, gender relations, political economy and scientific relevance
Most welcome to FarmLandS!

De tre första inläggen ger en bra bild av bredden: framtida jordbruk i globalt perspektiv, källor till afrikanska landskapshistoria och svenskt jordbruk i Ryssland och Ukraina.

LÄNK: FarmLandS


Inga kommentarer: