söndag 12 februari 2012

Leder klimatförändringar till konflikter?

Jag har tidigare tagit upp vanföreställningar om hur klimatförändringar påstås leda till konflikter och till klimatflyktingar:

Se bl.a.

Klimatflyktingarna verkar inte komma -- se också hur Birger Schlaug argumenterar och mitt svar på hans blogg.

Det finns två problem med att alltför lättvint utnyttja sådana argument i klimatdebatten. För det första riskerar det att dölja andra - politiska och ekonomiska  - orsaker till flyktningströmmar och konflikter. Genom att t.ex. framställa konflikter i Sudan eller Etiopien som orsakade av torkan bidrar man till att mörka den roll som oljebolag och stormakter spelar i sammanhanget. För det andra: om debattörer, som med rätta argumentera för ökade åtgärder mot utsläpp och en mer radikal klimatpolitik, använder argument som verkar slående men inte har tillräckligt forskningsunderlag så är det som att mata rovdjur. Det tas tacksamt emot av de starka lobbygrupper som vill att vi inte ska bry oss om klimatproblematiken.

Nu uppmärksammar vår bloggande naturgeograf bakom bloggen GeoNotes  - se listan till höger - att tidskriften Journal of Peace Research har ett specialnummer kring frågan om konflikter och klimatförändring. Gästredaktören hoppas att deras resultat ska tas till vara i det pågående arbetet med nästa IPCC-rapport.

I ledaren menar gästredaktören att det sammanfattningsvis inte finns tydliga bevis för att klimatförändring skulle vara en viktig drivkraft bakom konflikter. Läs själv och döm.

Inga kommentarer: