onsdag 28 september 2011

Vicerektor och ny fakultetsnämnd

Idag är sista dagen för fri nominering inför valet av vice-rektor och fakultetsnämnd vid Stockholms Universitet. Jag har fungerat som ordförande för valberedningen inom samhällsvetenskaplig fakultet och har därmed också deltagit i den valberedning som föreslagit vice-rektor för humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Det var, för vår fakultet och för vicerektorsposten,  ett lätt och roligt arbete som i realiteten redan var avklarat i juni. Det var gott om bra kandidater och inga stora motsättningar.

Nytt för 2012 är alltså tillsättandet av två vicerektorer. Den naturvetenskapliga dekanen fungerar som vicerektor för naturvetenskap, medan en ny nivå med vicerektor och områdesnämnd inrättas för humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Från vårt håll finns en viss oro över att det på det sättet blir en ny nivå mellan fakulteten och rektor. Den naturvetenskapliga vice-rektorn kan rimligtvis uttala sig med större tyngd för sin fakultet eftersom denne också är ordförande i fakultetsnämnden. Det blir nu också en grannlaga uppgift för den nya vicerektorn för hum-sam-jur och för områdesnämnden att fastställa arbetsordningen. Hur många typer av ärenden vill man genast delegera ned till fakultetsnämnderna och vad vill man behålla på områdesnämndsnivå? Förhoppningen är att allt som enklare kan skötas på lägre nivå också ska delegeras dit så att det inte uppstår mer byråkrati och längre beslutstid. Men samtidigt måste ju den nya vicerektorn kunna försvara hela det humanvetenskapliga fältet i konkurrenssituationer. Exempelvis i frågor om publiceringspolitik, bibliometri och forskningsvärdering kan man tänka sig att det finns olika syn mellan de områdena, men antagligen också inom samhällsvetenskaplig fakultet. Vi tror att vi har hittat rätt person att hantera denna kvistiga materia och föreslår filmvetaren Astrid Söderberg Widding som vicerektor för området.

Här är förslagen från valberedningen för vicerektor och från valberedningen inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Samtliga förslag finns på denna sida.

Inga kommentarer: