lördag 26 februari 2022

Mer om befolkningstäthet i Stockholmsområdet

Mitt förra blogginlägg Nej, Fisksätra är inte Sveriges mest tätbefolkade område väckte en del uppmärksamhet bland Fisksätrabor som dels var skeptiska, dels undrade vilka data och metoder jag använt för det påståendet. Vi har ju så länge vetat att Fisksätra är Sveriges mest tätbefolkade tätort och det har ofta använts som argument i t.ex. plansamråd med Nacka kommun. Men det är alltså inte detsamma som att det skulle vara Sveriges mest tätbefolkade område. Befolkningstäthet kan ju mätas inom ett administrativt område som t.ex. en kommun, men också mätas inom de av SCB avgränsade tätortsområdena. Vissa kommuner, som t.ex. Stockholm, har också statistik för olika stadsdelar. 

Men det faktum att Fisksätra är Sveriges mest tätbefolkade tätort (7724 inv/kvadratkilometer) är alltså inte detsamma som Fisksätra skulle vara Sveriges mest tätbefolkade område. Hur SCB avgränsar vad som ett visst år i statistiken betraktas som en tätort kan man läsa om här. Som jag skrev i blogginlägget: Om Gröna Dalen mellan tätorten Fisksätra och tätorten Saltsjöbaden skulle bebyggas med bostäder, eller om det skulle byggas bostäder på östsluttningen nedanför vattentornet (längst i öster i Fisksätra) och Igelbodaplatån (längst i väster i tätorten Saltsjöbaden) skulle SCB nästa år slå ihop tätorten Fisksätra med tätorten Saltsjöbaden. Den nya tätorten skulle få en befolkningstäthet på knappt 3000 personer per kvadratkilomter och hamna på kanske 15:e plats i Sverige, utan att tätheten i det gamla området Fisksätra skulle ha ändrats nämnvärt. Därför säger statistiken om tätorter ganska lite om livsbetingelserna i Fisksätra.

För att få ett mer neutralt mått på befolkningstäthet vände jag mig därför till SCBs rutnätsdata. De finns här: Öppna geodata för statistik på rutor (scb.se) . Dessa data bygger på att vi alla är folkbokförda på en viss fastighet och på det sättet kan man pricka in varje individ på en bestämd kvadratkilometerruta i Sverige. Jag har förstått att det inte varit helt lätt att läsa kartan som jag baserade på dessa data. Därför gör jag det lite mer konkret med sifferkartorna nedan.


Vi inleder med Fisksätra med omgivningar. När SCB fördelar invånarna 2020 på kvadratkilometerrutor ser det ut så här (kartan ovan). 


Sveriges absolut tätaste kvadratkilometerruta finns i Vasastaden i Stockholm där en ruta med Röda Bergen i väster och Sveavägen i öster 2020 hyste nästan 25 000 invånare (kartan ovan). Även resten av den gamla stenstaden (inte minst Södermalm) har mycket hög befolkningstäthet och är två till tre gånger så tätbefolkad som Fisksätra).


I Dagens Nyheter kunde vi den 15 oktober 2021 läsa att Fisksätra var Sveriges mest tätbefolkade miljonprogramsområde. Det verkar vara taget ur luften fast man hänvisade till Wikipedia. Som jag kommenterade i mitt förra blogginlägg är det inte många av miljonprogramsområdena som framträder med befolkningstätheter på mer än 10 000 inv/kvadratkilometer. Men de centrala delarna av Tensta har höga befolkningstätheter liksom även resten av Tensta och grannen i öster - Rinkeby. Där är befolkningstätheten mycket större än i tätorten Fisksätra.

Ett annat sätt att karaktärisera tätorten Fisksätra är att säga att det är en väl avgränsad småstad med samma befolkningsstorlek som Trosa eller Strömstad och med en befolkningstäthet som är ganska vanlig i våra storstadsområden.

Inga kommentarer: